Produkty

Příprava investičního záměru

- posouzení vhodnosti pozemku k realizaci investičního záměru

- výběr projektanta, projednání podmínek

- zajištění harmonogramu a odhadu ceny

- jednání s dotčenými orgány

Stavební řízení

- koordinace projekčních prací, standardů a technických řešení

- dohled nad přípravou dokladů potřebných pro vydání stavebního povolení

 

Výběrové řízení

- příprava podkladů pro VŘ

- seznam potenciálních dodavatelů do VŘ

- kontrola úplnosti nabídek

- porovnání nabídek z hlediska ceny, kvality a termínů

- doporučení dodavatele, projednání smluvních podmínek

Technický dozor investora

- kontrola kvality prováděných prací

- kontrola smlouvy o dílo

- kontrola provádění prací dle schválené projektové dokumentace

- kontrola rozpočtů a jejich dodržování

- jednání s dodavatelem a příprava podkladů pro dodatky smlouvy

- technické přejímky

- dozor nad odstraněním vad a nedodělků

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode